Radionica za članice Foruma žena s invaliditetom Koalicije OOSI Grada Bijeljine

Forum žena sa invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Grada Bijeljine KOLOSI u sklopu projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna" 16. maja 2023. godine održao je prvu radionicu za obuku članica u pisanju CV-a prilikom traženja zaposlenja.

Slika članica foruma i projekt koordinatora Milorada Jovića nastala tokom radionice 16. maja 2023. godineČlanice Foruma upoznate sa osnovnim elementima intervjua za posao i načinima pisanja CV-a, te sa procedurama zapošljavanja u skladu sa Zakonima o radu Republike Srpske.

Forumi žena s invaliditetom su formirani u 2022. godini u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u BiH, u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna


#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World