Radionica za članice Foruma žena OOSI regije Doboj

Slika nastala tokom radionice 28.04.2023.Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom regije Doboj nastavlja sa radom na jačanju kapaciteta žena sa invaliditetom i ove godine, pa je tako u petak 28. aprila 2023. godine u Doboju održana radionica za članice Foruma žena OOSI regije Doboj na temu medijskog nastupa kao oblika javnog nastupa.

Radionica je realizovana u okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u cilju upoznavanja članica Foruma sa osnovnim elementima medijskog nastupa, važnosti poruke i načina davanja izjava za medije, te kako prevazići tremu. Pored toga, učesnicama su predstavljeni osnovni elementi CV-ja i motivacionog pisma što je prepoznato kao potreba s obzirom da su ovi dokumenti često potrebni i za učešće na treninzima.

Radionici su prisustvovale i predstavnice MyRight ureda u BiH, te su ovom prilikom nakon radionice usaglašene i dogovorne predstojeće zagovaračke aktivnosti.

Slika nastala tokom radionice 28.04.2023. Na slicu su članice foruma, prestavnice koalicije i predstavnice MyRight.Forumi žena s invaliditetom su formirani u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u 2022. godini u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD# GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World