Susret foruma žena s invaliditetom podržan od strane Kahane fondacije

U Konjicu je 14. i 15. septembra održan prvi susret predstavnica pet foruma žena s invaliditetom iz pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom u okviru aktivnsti projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna" podržanih od strane Kahane fondacije.

Grupna slika učesnica susreta ispred kongresnog centra u hotelu Garden City Konjic 15. septembra 2023.

Susret je organizovan u cilju upoznavanja sa dosadašnjim aktivnostima foruma žena s invaliditetom i planiranim aktivnostima foruma u 2023. i 2024. godini.

Učesnice su imale priliku da međusobno razmijene dosadašnja iskustva, ideje i najboljie praks "recepte" kako bi im pomogli u njihovom budućem radu.

Takođe je dogovoreno kreiranje platforme za buduće aktivnosti i intenziviranje razmjene informacija među forumima.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna" finansiran je od 2021. godine kroz programa MyRight, od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida, putem Švedske ambasade u Sarajevu i Kahane fondacije, od maja 2023. godine. 

#ZaSnažnijiGlasŽena #OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud 

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRight

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World