Prvi Kongres osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini od 08. do 10. novembra

S ponosom najavljujemo već dugo željeni Kongres koji će okupiti veliki broj organizacija i osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Iako osobe s invaliditetom čine oko 15% stanovništva, još uvijek je primjetno na svim nivoima vlasti da ne dolazi do primjene pozitivnih zakonskih propisa, ili čak njihove promjene u skladu s UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Slika Loga Kongresa sa nazivom, datumom i mjestom održavanja KongresaDiskriminacija prema osobama s invaliditetom se dešava svakodnevno i uglavnom se nalaze na samim marginama društva i ispod granice siromaštva. Svakodnevno se susreću s preprekama, od samog kretanja, pa do onih sistemskih, tokom obrazovanja, prilikom traženja posla, a da ne govorimo o samostalnom životu uz sistemsku podršku koje gotovo ne postoji.

Posebno izraženu diskriminaciju doživljavaju žene s invaliditetom i osobe s intelektualnim teškoćama, tema o kojoj malo ko govori, a koja će biti posebno obrađena kroz panele na samom Kongresu.

Kongres će se održati od 08. do 10. novembra 2023. godine u hotelu Hollywood u Sarajevu, a pokrit će slijedeće teme:

- Primjena UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH

- Intersekcionalnost žena s invaliditetom

- Zapošljavanje osoba s invaliditetom

- Ishodi kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja

- Pristupačnost i asistivna tehnologija/pomagala

- Zaštita djece i ranjivih skupina

- Rodna ravnopravnost

Više o samom programu Kongresa saznajte OVDJE.

Cilj Kongresa je stvoriti široku platformu za diskusiju i postizanje saglasnosti među različitim zainteresovanim stranama o pitanjima od značaja za osobe sa invaliditetom, uključujući žene sa invaliditetom, te afirmirati pristup invalidnosti koji se zasniva na modelu ljudskih prava.

Organzatori Kongresa su Unija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i HercegoviniMyRight – Empowers people with disabilities u Bosni i Hercegovini i Caritas Bosne i Hercegovine.

 

Generalni medijski pokrovitelj Prvog Kongresa oosoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini je Radiotelevizija Bosne i Hercegovine - BHRT 

JAKI ZAJEDNO – uvezivanje i jačanje zajedničke platforme rada i djelovanja
Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World