Promocija novog modela rada za mlade osobe sa invaliditetom i njihove roditelje

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" je 13. decembra 2019. godine u Tuzli organizovala promociju modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i rada sa njihovim roditeljima, u okviru projekta "Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH”.

Slika 1. U okviru projekta

Promociji je prisustvovalo 35 učesnika.

U protekle 4 godine partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla uspješno realizuje projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH" u okviru kojeg je izrađen jedinstven model rada sa mladim ljudima sa invaliditetom i njihovim roditeljima. Model se sastoji od priručnika, kurikuluma za treninge, sabranih motivacionih priča i prikaza dobre prakse tokom proteklih godina. Ovaj model će biti na raspolaganju svim organizacijama osoba sa invaliditetom koje rade sa mladima. Obzirom na univerzalnost tema i prilagodljivost modela, može biti od koristi i drugim organizacijama civilnog društva kao što su omladinske organizacije.

Slika 2. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini" IC Lotos Tuzla provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život iz Štokholma STIL - personlig assistans och politisk påverkan u okviru MyRight- Empowers people with disabilities programa u Bosni i Hercegovini.

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH na sljedećem linku:

https://www.facebook.com/myrightbih/

Više informacija na web stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla na sljedećem linku: https://www.ic-lotos.org.ba/.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World