Promocija Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima

Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla 29. oktobra 2020. godine, u Sanskom Mostu održala je promociju „Modela rada sa mladim osobama sa invaliditetom i njihovim roditeljima - Priča o MOGUĆEM" u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini".

Slika 1. Partnerska organizacija Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos

Domaćini promocije su bili predstavnici Koordinacionog odbora kantonalnih udruženja i saveza osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona.

Promocija je održana u skladu sa preporukama nadležnih u vezi sa suzbijanjem pandemije virusa COVID-19, a za sve učesnike koji nisu mogli lično prisustvovati organizovano je online praćenje putem Zoom aplikacije.

Aktivnost je realizovana u sklopu projekta: „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini", koji Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzla provodi u saradnji sa Centrom za samostalan život STIL iz Stockholma a u okviru programa podrške MyRight BiH.

Projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini "Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos" Tuzlarealizuje u saradnji sa Centrom za samostalan život iz Štokholma STIL - personlig assistans och politisk påverkan, finansiran je od strane MyRight- Empowers people with disabilities u okviru programa u Bosni i Hercegovini.

Više informacija možete naći na facebook stranici Informativnog centra za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla i na web stranici na sljedećem linku: https://www.ic-lotos.org.ba/.



Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World