Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja

 

MyRight uzeo učešće na konferenciji na temu: „Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja", organizovanoj od strane Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini i Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine koja je održana 20. i 21. juna 2023. godine, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Slika preuzeta sa Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine, nastala tokom konferencije na temu: „Procjena stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini: Izazovi i očekivanja

Ovaj događaj organizovan je u kontekstu 75. godišnjice Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i 30. godišnjice Pariških principa, kojima se nacionalne institucije za promociju i zaštitu ljudskih prava širom svijeta rukovode u svom radu.

U kontekstu ovih godišnjica i Inicijative Ljudska prava 75 Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, konferencija je bila prilika za sagledavanje stanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, na osnovu preporuka različitih mehanizama Ujedinjenih nacija za ljudska prava, uključujući Univerzalni periodični pregled (UPP). Događaj je bio povod i za konkretne preporuke, uključujući i konkretna obećanja koja bi vlasti i drugi akteri dali da reafirmiraju posvećenost promociji i zaštiti ljudskih prava. Obećanja će biti predstavljena na događaju visokog značaja koji će Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava održati u Ženevi 11. i 12. decembra 2023.

Konferencija se fokusirala na sljedeće teme: Rješavanje nejednakosti i diskriminacije po svim osnovama; Promocija i zaštita ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava; Promocija i zaštita prostora za djelovanje civilnog društva; Promocija istine, pravde, reparacija i garancija neponavljanja zločina.

Konferencija je okupila stručnjake i praktičare u oblasti ljudskih prava, pravnike, sudije, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije, predstavnike akademske i diplomatske zajednice.

Preuzeto sa web stranice Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine: https://www.ombudsmen.gov.ba/Novost.aspx?newsid=2553&lang=BS

Video prenos sa oba dana konferencije možete pronaći na Facebook stranici United Nations in BiH.


 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World