Prezentacija Indikatora predstavnicima obrazovnih institucija u HNK

Slika. u okviru aktivnosti saradnje s predstavnicima obrazovnih institucija, koalicija organizacija osoba sa invaliditetom hnk/ž „zajedno smo jačiU okviru aktivnosti saradnje s predstavnicima obrazovnih institucija, Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž „Zajedno smo jači" je 07. oktobra 2021. godine realizovala prezentaciju Indikatora za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom na sastanku Aktiva direktora osnovnih škola HNK, uz prisustvo ministra obrazovanja, pomoćnika ministra i direktorice Pedagoškog zavoda Mostar.

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž „Zajedno smo jači" ove aktivnosti realizuje u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više informacija na web stranici vodeće organizacije Koalicije, Udruženja mladih „Ružičnjaka – Los Rosalesa" na sljedećem linku: https://bit.ly/3qoMfyTAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World