PREMA NEZAVISNOM ŽIVOTU: ZBIRKA PRIMJERA IZ EVROPE

Evropska mreža za samostalni život (ENIL) i Evropski forum osoba sa invaliditetom (EDF) sa zadovoljstvom pokreću zbirku primjera prikupljenih iz različitih država članica Evropske unije, koji olakšavaju pravo osoba s invaliditetom na samostalan život u zajednici.

Slika. ENIL_EDF_Collection of Examples Aimed at Supporting Independent LivingZbirka primjera, prikupljenih u okviru istraživanja provedenog diljem Evrope u 2017. godini, nastoji promovisati i potaknuti razvoj politika i mjera koje potiču nezavisnost osoba s invaliditetom, u skladu s članom 19 UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom – Nezavisno življenje i uključenost u zajednicu. Njegov glavni cilj je da osigura da osobe s invaliditetom mogu živjeti u zajednici „sa izborima jednakim drugima".

Zbirka sadrži primjere iz deset zemalja članica EU - Austrije, Hrvatske, Češke, Estonije, Grčke, Irske, Italije, Rumunije, Švedske i Ujedinjenog Kraljevstva. Primjeri su predstavljeni u četiri naslova: zakonodavstvo i finansiranje; podrška zasnovana na zajednici; uključivanje osoba sa invaliditetom i samozastupanje.

ENILEDF zbirka primjera može biti od pomoći širokom krugu zainteresovanih strana - zakonodavaca, kreatora politike na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou odgovornih za razvoj i provođenje politika u oblasti invalidnosti, pružaocima usluga, organizacijama osoba s invaliditetom i drugim nevladinim organizacija. Može se koristiti za identifikaciju mjera i pristupa koji podržavaju ostvarivanje prava na samostalan život i učešće u zajednici.

Zbirka primjera će biti predstavljena danas, 06. marta 2019. godine u Evropskom parlamentu.

Više informacija možete naći na sljedećem linku: https://enil.eu/news/enil-and-edf-launch-collection-of-examples-aimed-at-supporting-independent-living/

Zbirku možete naći na sljedećem linku: https://enil.eu/wp-content/uploads/2019/03/GoodPractice_web.pdfAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World