Predstavnici organizacija članica KOO KS održali zajednički sastanak u Neumu

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS) 21. maja 2023. godine održao je sastanak u Neumu.

Slika nastala tokom sastanka 21. maja u hotelu Sunce u Neumu

Na sastanku je usaglašen Plan zagovaranja za 2023. godinu i aktivnosti vezane za projekat za osnaživanje žena s invaliditeteom „Ovdje sam - vidljiva i ponosna", te projekat „Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" koji se realizuju u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

Nakon toga je usljedio dogovor u vezi obilježavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom za 2023. godinu.

Slika nastala tokom sastanka 21. maja u hotelu Sunce u Neumu

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih udruženja koja čine KOO KS.

Sutra, 22. maja 2023. godine, također u Neumu, počinje traducionalna dvodnevna godišnja konferencija Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, na kojoj će se govoriti o svim aktuelnim temama kada su u pitanju osobe s invaliditetom i njihove organizacije u Kantonu Sarajevo, sumiraće se postignuti rezultati i planirati aktivnosti za naredni period.

Više informacija na facebook stranici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World