Poziv za ponudu: Konsultantska podrška ministarstvima obrazovanja

U periodu od 2018-2020 MyRight u saradnji sa udruženjem DUGA, a uz finansijsku podršku Light for the World, Austrian Development Agency i Kahane Fondacije, sprovodi projekat „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!".

Cilj projekta je jačanje kapaciteta obrazovnih vlasti i institucija u cilju kvalitetnije implementacije inkluzivnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini u skladu sa međunarodnim konvencijama i preporukama. Jačanje kapaciteta podrazumijeva pružanja podrške obrazovnim vlastima da sprovedu obaveze koje je država preuzela a koje proističu iz čina ratifikacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Konvencije o pravima djeteta uključujući i obaveze da sprovedu u djelo preporuke koje su dobili od strane različitih UN Komiteta i Vijeća za ljudska prava.

Važan rezultat projekta bio je izrađen dokument Indikatori za praćenje implementacije inkluzivnog obrazovanja u skladu s članom 24. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom kojim se omogućava da obrazovne vlasti - Ministarstvima obrazovanja – razumiju i prate implementaciju inkluzivnog obrazovanja djece i mladi s invaliditetom. Duga i MyRight su podržali participativan pristup izradi indikatora, te na taj način doprinijeli institucionalnom jačanju pojedinačnih Ministarstava obrazovanja, kao i cijelog sektora obrazovanja i ljudskih prava u BiH. Kako bi olakšali što kvalitetniju provedbu planirana je aktivnost pružanja podrške planiranja primjene indikatora ministarstvima obrazovanja koja su iskazala potrebu za istom.

Svrha posla je pružanje konsultantske usluge u vidu tehničke podrške trima kantonalnim ministarstvima obrazovanja u izradi dokumenata koji će biti osnova za plan provedbe primjene indikatora, uz opsežni savjetodavni i participativni proces tokom izrade.

Opis posla možete naći OVDJE, a dokument "Indikatori" možete naći na sljedećem linkuhttp://www.myright.ba/prava-osoba-s-invaliditetom.

Ponudu poslati poštom na adresu MyRight, Azize Šaćirbegović 80A, 71000 Sarajevo i/ili na mail projekt koordinatorice MyRight-a Nataše Maros: natasa.maros@myright.se

Krajnji rok za predaju ponuda je ponedjeljak, 16.11.2020. do 18.00 sati.

Samo će sa onim ponuđačima koji zadovoljavaju kriterije biti urađene dalje konsultacije prije konačnog odabira.
Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World