Poziv za izradu treninga za uključenje žena s invaliditetom u organizacije OSI

Slika jednog od loga projekta Pozicija: Konsultant za izradu kurikuluma treninga i održavanje treninga za osnaživanje žena s invaliditetom u projektu ”Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” (14104).

Sve zainteresirane osobe koje ispunjavaju navedene uslove mogu dostaviti ponudu za ovaj posao najkasnije do 15.08.2022.

Ponuda treba da uključi sljedeću dokumentaciju:

1. Biografiju (CV), koja će predstaviti pregled radnog iskustva u vezi sa izradom kurikuluma treninga i održanim treninzima

2. Tehničku i finansijsku ponudu uključujući sve doprinose i obaveze.

Ponude treba dostaviti putem email-a na: info@myright.ba

MyRight će kontaktirati samo kandidate čije ponude zadovolje sve kriterije i uđu u uži izbor za intervjue.

Više u Opisu posla koji možete naći OVDJE.

"Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovom dokumentu se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."
01.08.2022.


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World