Posjeta Forumu žena s invaliditetom Koalicije “Zajedno smo jači”

Regionalna koordinatorica MyRight-a za Evropu, Binasa Goralija i Birgitta Jansson, zamjenica šefice razvojne saradnje Ambasade Švedske u BiH, su 21. novembra 2023. godine realizovale službenu posjetu Forumu žena s invaliditetom Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona "Zajedno smo jači” u okviru projekta Ovdje sam – vidljiva i ponosna”.

Na slici su članice foruma žena s invaliditetom, predstavnice koalicije Tokom posjete održan je sastanak sa članicama Foruma i predstavnicima Koalicije na kojem su članice govorile o svojim iskustvima i ličnom napretku koji su ostvarile kao članice Forum žena s invaliditetom.

Aktivnosti koje implementira Forum žena s invaliditetom ove Koalicije baziran je na osnaživanju mladih žena s invaliditetom, njihovom osvještavanju o pravima grantovanim UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, kao i većem angažovanju u radu njihovih matičnih organizacija.

Forumi žena s invaliditetom su formirani u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u 2022. godini u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna" finansiran je od 2021. godine kroz programa MyRight, od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida, putem Švedske ambasade u Sarajevu i Kahane fondacije, od maja 2023. godine.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#ZaSnažnijiGlasŽena

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD  #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRight

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World