PLATFORMA ZA DJELOVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI i HERCEGOVINI

Slika loga kongresa na ispod kojeg je naziv platforemNa Prvom Kongresu osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini održanom od 8.-10. novembra 2023. godine u Sarajevu učesnici su usaglasili i usvojili zajedničku Platformu koja bi trebala biti putokaz za djelovanje organizacija osoba sa invaliditetom, a koja će doprinijeti izgradnji društva u kojem će osobe sa invaliditetom, a prije svih žene i mladi, imati jednake mogućnosti za ravnopravno učešće u svim društvenim procesima.

Ova zajednička Platforma će biti temelj za aktivnosti kojima ćemo uticati na ubrzanje stvaranja inkluzivnijeg društva koje poštuje, štiti i unapređuje prava osoba sa invaliditetom i u kojem osobe sa invaliditetom mogu u potpunosti učestvovati, doprinositi razvoju društva i napredovati u svim aspektima života.

PLATFORMU ZA DJELOVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM U BOSNI i HERCEGOVINI možete preuzeti OVDJE


Više o Kongresu možete naći na sljedećem linku: 

http://www.myright.ba/prvi-kongres-osoba-s-invaliditetom-u-bosni-i-hercegovini-od-08--do-10--novembrai na facebook stranici Unije organizacija osoba sa invaliditetom u BiH
Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World