Okrugli sto na temu zdravstvene zaštite sa akcentom na žene s invaliditetom

U prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 22. novembra 2023. godine u okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna" održan je okrugli sto, čija se tema odnosi na pružanje zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom, sa posebnim akcentom na žene s invaliditetom, bez diskriminacije.

Slika nastala tokom okruglog stola u Udruženju slijepih KS, 22. novembra 2023.

Na okruglom stolu, pored članica Foruma žena s invaliditetom Kantona Sarajevo učešće su uzeli predstavnici institucija vlasti i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Cilj okruklog stola je ukazati na specificne potrebe žena s invaliditetom prilikom korištenja zdravstvenih usluga, uzimajući u obzir sve aspekte pristupačnosti.

Slika nastala tokom okruglog stola u Udruženju slijepih KS, 22. novembra 2023.

Moderatorica okruglog stola je bila Amna Alispahić istaknuta aktivistkinja u pokretu osoba s invaliditetom. 

Forumi žena s invaliditetom su formirani u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u 2022. godini u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

 

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna" finansiran je od 2021. godine kroz programa MyRight, od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida, putem Švedske ambasade u Sarajevu i Kahane fondacije, od maja 2023. godine.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#ZaSnažnijiGlasŽena

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#ZdravstvenaZaštita

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRight

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World