SARAJEVO: Okrugli sto "Jednako razumijevanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja"

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 08. novembra 2018. godine u Sarajevu je organizovao okrugli sto na temu "Jednako razumijevanje kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja".

Slika 1. Koordinacioni odbor organizacija osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao okrugli sto na temu kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja kojem su prisustvovali predstavnici KOO KS, predstavnici obrazovnih institucija i predstavnici vlasti u KS, 08. novembra 2018.

Cilj ovog okruglog stola je da predstavnici institucija vlasti, prije svega oni zaduženi za obrazovanje i predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, detaljnije razgovaraju o članu 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Preporukama UN Komiteta za prava OSI, koje se odnose na član 24 Konvencije, te Održivom razvojnom cilju 4 (Goal 4: Quality education) Agende 2030.

Fikret Zuko kao moderator i Amna Alispahić kao uvodničar, prezentirali su prisutnim stavove organizacija osoba sa invaliditetom u vezi sa kvalitetnim inkluzivnim obrazovanjem i trenutnim stanjem u BiH.

Nakon duže diskusije i iznošenja stavova svi učesnici okruglog stola su se složili da se u BiH krše ljudska prava osoba sa invaliditetom i u sferi obrazovanja, da se različito razumije član 24 Konvencije, što implicira i različito shvatanje inkluzivnog obrazovanja. Dogovoreno je da se i dalje nastavi zagovarati dosljedna primjena člana 24 Konvencije, a da se sva rješenja dogovaraju u partnerstvu institucija vlasti i organizacija osoba sa invaliditetom.

Insistirano je da se ovakvi okrugli stolovi organizuju po općinama, na kojima treba u većem broju da prisustvuju predstavnici Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola.

Slika 2. Koordinacioni odbor organizacija osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo organizovao okrugli sto na temu kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja kojem su prisustvovali predstavnici KOO KS, predstavnici obrazovnih institucija i predstavnici vlasti u KS, 08. novembra 2018.

Okrugli sto je organizovan u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnostiu okviru strategije zagovaranja - promocije "Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" koalicija OOSI 2018.-2021.

Više o Članu 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN-a možete naći OVDJE.

Preporuke UN Komiteta vezane za Član 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN-a možete naći u okviru dokumenta „Zaključna zapažanja UN Komiteta o Inicijalnom izvještaju Bosne i Hercegovine" 12. april 2017. godine OVDJE.

Više o Održivom razvojnom cilju 4 (Goal 4: Quality education) Agende 2030, možete naći na sljedećem linku: 

http://www.sdgfund.org/goal-4-quality-educationAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World