Nove aktivnosti u okviru projekta „Moje pravo na sport“

Partnerska organizacija Udruženje „Oaza" će u 2022. godini u okviru projekta „Moje pravo na sport" pored trenažnih aktivnosti za članove, raditi i na psihofizičkoj pripremi osoba s intelektualnim invaliditetom u cilju povećanja sportskog uspjeha.

Slika je nastala u sporstkoj sali tokom grupnog rada, čelanovi i članice zajedno sa psihologinjom sjede u krugu na podu sale.

Kroz ovu aktivnost radit će se na:

1. Povećanju samopouzdanja sportiste

2. Motivaciji, motivima i ciljevima sportiste

3. Kvalitetnoj grupnoj dinamici svih učesnika trenažnog procesa Udruženja „Oaza"

Projekat „Moje pravo na sport" Udruženje Oaza implementira u okviru MyRight programa u Bosni i Hercegovini.

Više informacija i slika možete naći na facebook stranici Udruženja Oaza i njihovoj web stranici na sljedećem linku: https://udruzenjeoaza.ba/

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World