Nova Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala u TK

Na 13. vanrednoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona koja je održana 08. avgusta 2018. godine usvojena je nova Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za sticanje prava na pomagala, rokove korištenja i visinu učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja TK u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala.

Slika. Vlada TK usvojila novu Odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih i dr. pomagala, 08. avgust 2018.

Odlukom su unaprijeđeni načini, rokovi i iznosi participacije za nabavku pojedinih ortopedskih pomagala u odnosu na prethodno važeću Odluku.

Odluku možete preuzeti na web stranici IC Lotos, vodeće organizacije Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona koja je zajedno sa drugim članicama koalicije u predhodnom periodu u okviru kampanje PonosniNaSebe zagovarala za promjenu odluke:

www.ic-lotos.org.ba/index.php/prava-osoba-sa-invaliditetomAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World