Nastavlja se priča ponosa Koalicije 'Zajedno smo jači' i u 2019. godini

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije "Zajedno smo jači" je kampanjom #PonosniNaSebe 2016. godine započela aktivnosti zagovaranja koje imaju za cilj unapređenje zdravstvene zaštite za osobe sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije.

Slika. Koalicija OOSI HNK/Ž zdovoljna novom Odlukom ZZO HNK, te izražava želju za daljom saradnjom u cilju zadovoljavanja većeg obima potreba zdravstevene zaštite za OSI, 04. januar 2019.

Najnovija Odluka Zavoda zdravstvnog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije je obradovala više od 1200 članova organizacija članica Koalicije "Zajedno smo jači" na isteku 2018. godine. Na prijedlog direktora, g. Rade Bošnjaka, i njegovih saradnika, Upravno vijeće ZZO HNK/Ž je 29. decembra 2018. godine donijelo važne odluke za osiguranike, izmeđuostalih i za osobe sa invaliditetom. U svom Rebalansu Upravno vijeće ZZO HNK/Ž je 2.500 000 KM rasporedilo za unapređjenje prava osiguranika, a sredstva su upućena za listu lijekova, ortopedska pomagala, banjska liječenja i dr.

"Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije "Zajedno smo jači" izražava svoju zahvalnost i zadovoljstvo takvom Odlukom. Stalno zagovaranje 11 organizacija članica koalicije, dobro partnerstvo, podrška i razumijevanje daju i konkretne rezultate povećavanjem obima zadovoljenih prava i potreba osoba sa invaliditetom Hercegovačko-neretvanskkom kantona/županije kada je u pitanju zdravstvena zaštita.

Koalicija će i ubuduće nastaviti sa zagovaranjem u cilju stvaranja boljih uslova zdravstvene zaštite, adekvatnih pomagala i zdravstvenih usluga za osobe sa invaliditetom, kao osiguranika, posebno za djecu i mlade sa invaliditetom. UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom je temelj našeg zagovaranja, a moto rada NIŠTA O NAMA BEZ NAS!"

#PonosniNaSebe


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World