MyRight slavi 40 godina postojanja

Od 1981. MyRight radi da osobama s invaliditetom omogući veći pristup njihovim pravima.

MyRight je osnovan 1981. godine ali pod imenom SHIA. SHIA je akronim koji je označavao solidarnost, ljudska prava, inkluziju, pristupačnost, udruženih švedskih organizacija osoba s invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnjuMyRight je osnovan 1981. godine ali pod imenom SHIA. SHIA je akronim koji je označavao solidarnost, ljudska prava, inkluziju, pristupačnost, udruženih švedskih organizacija osoba s invaliditetom za međunarodnu razvojnu saradnju.

Tokom ovih 40 godina, poduzeti su mnogi odlučni koraci ka inkluzivnijem i humanijem svijetu. Cilj našeg rada je uvijek bio isti – ravnopravnost i puno učešće osoba s invaliditetom.

Metode za postizanje promjena su se razvijale tokom godina. Jedna od najvažnijih metoda tokom godina bila je ojačati organizacije osoba s invaliditetom kako bi se i same mogle boriti za svoja prava.

Od samog početka, podrška organizacijama je dopunjena inicijativama koje će doprinijeti razvoju samopoštovanja i kompetencija pojedinca, povećanju mogućnosti za bolji život, zdravlje i podršku. U starijim dokumentima MyRight-a možemo naći da "bez jakih pojedinaca, organizacije ne mogu ojačati". Osoba koja ima uslove da utiče na svoj život i koja je svjesna svojih prava može bolje učestvovati u društvu i organizirati se.

Ali velike i trajne promjene moraju se vidjeti kroz odgovornost vlasti i kroz uključivanje u lokalnu zajednicu. Stoga MyRight radi kako bi uticao na vlasti, donatore i druge aktere da posvete pažnju pravima i potrebama osoba s invaliditetom. Perspektiva invaliditeta mora biti vidljiva u borbi protiv siromaštva i naporima za ostvarenje ljudskih prava.

Od dobročinstva do jednakosti

Tokom ovih naših 40 godina, doživjeli smo promjenu u perspektivi, naročito među akterima u međunarodnoj razvojnoj saradnji, od milosrđa i rehabilitacije do fokusa na ljudska prava. Od toga da se na osobe s invaliditetom gledalo kao na slabe i pasivne primaoce pomoći, do toga da se sada osobe s invaliditetom smatraju sposobnim kao što i jesu, uz razumijevanje da je pristupačnost ključna za potpunu inkluziju.

Ništa o nama bez nas

Snaga našeg rada i razlog našeg uspjeha je upravo u tome što su same osobe s invaliditetom aktivne i rade na razvojnoj saradnji. Od samog početka, naš osnovni stav je bio da naša razvojna saradnja treba da se zasniva na perspektivama i potrebama osoba s invaliditetom tamo gdje se nalaze. Učimo od naših partnera, a oni od nas. Naša zajednička iskustva života s invaliditetom čine posvećenost koja je vidljiva u našim rezultatima.

Više na myright.sena sljedećem limku: https://myright.se/myright-firar-40-ar/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World