MyRight prezentovao rezultate istraživanja - SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Dana, 24. februara 2021. godine su predstavljeni rezultati istraživanja i preporuke o učešću osoba s invaliditetom: „Mir za sve – inkluzija osoba s invaliditetom u procesu pomirenja: istraživanje u Bosni i Hercegovini".

Slika. Slika je nastala tokom zoom videokonferncije na kojoj su predstavaljeni rezultati istraživanja. Na slici se vide učesnic videokonferencije, te tumači znakovnog jezika.Istraživanje je trajalo od jula 2020. do januara 2021, i u njemu je učestvovalo 5 koalicija osoba s invaliditetom koje pokrivaju 5 regija u Bosni i Hercegovini (Bijeljina, Tuzla, Sarajevo, Mostar i Doboj) i okupljaju preko 50 udruženja osoba s invaliditetom, uz participaciju predstavnika međunarodnih organizacija koje su implementirale ili i dalje rade na procesu pomirenja u Bosni i Hercegovini.

Rezultati su pokazali da uglavnom udruženja i osobe s invaliditetom nisu bile uključene u kreiranju programa, projekata i strategija koje se bave post-konfliktnim društvima, i da su na neki način isključene i u samim realizacijama, te je to ujedno i jedna od preporuka koje će ići prema ključnim akterima i donosiocima odluka.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE možete naći OVDJEAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World