Međunarodni dan ljudskih prava – 10. decembar

Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. decembra - na dan kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1948. godine usvojila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima (UDHR). 

PHOTO:@Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

UDHR je dokument od prekretnice, koji proglašava neotuđiva prava koja se odnose na sve ljude - bez obzira na rasu, boju kože, vjeru, spol, jezik, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, imovinsko, rođenje ili drugi status.

Tema obilježavanja ovog značajnog datuma za 2022. godinu je "Dostojanstvo, sloboda i pravda za sve”.

MyRight ima dugu tradiciju pristupa invalidnosti sa stanovišta ljudskih prava, i od svog osnivanja 1981. godine, više od 40 godina, zalaže se za inkluzivniji i humaniji svijet, s ciljem ravnopravnopravnog i punog učešće osoba s invaliditetom.

75. godišnjica Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima obilježit će se 10. decembra 2023. Uoči ove prekretnice, počevši od ovogodišnjeg Dana ljudskih prava 10. decembra 2022., UN pokreće jednogodišnju kampanju za predstavljanje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima fokusirajući se na njeno naslijeđe, relevantnost i aktivizam.

Više informacija na sljedećem linku: https://www.un.org/en/observances/human-rights-day

#10decembar #DanLjudskihPrava #HumanRightsDay2022  #DignityFreedomJusticeForAll #AllHumanAllEqual #PersonsWithDisabilities #WomenWithDisabilities #StandUp4HumanRights #UDHR #UNCRPD#Agenda2030 #SDGsAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World