Međunarodna sedmica gluhih osoba i Međunarodni dan znakovnih jezika

U periodu od 23. do 30. septembra 2018. godine se obilježava Međunarodna sedmica gluhih osoba (IWDeaf), a u sklopu ove sedmice, prvi put ove godine 23. septembar se obilježava kao Međunarodni dan znakovnih jezika.

Slika. Međunarodna sedica gluhih održava se u periodu od 23. do 30. septembra 2018., a prvi put ove godine 23, septembra se obilježava koa Međunarodni dan znakovnog jezika U svijetu postoji više od 300 znakovnih jezika, svaka zemlja ima svoj nacionalni znakovni jezik, a u nekim zemljama mogu biti i regionalne varijacije.
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, preko 5% svjetske populacije - ili 466 miliona ljudi - ima oštećenje ili potpuni gubitak sluha, a 34 miliona od njih su djeca. Širom svijeta, preko 70 miliona ljudi je gluho, od kojih 80% živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
Isključivanje iz komunikacije može imati značajan uticaj na svakodnevni život, izazivajući osećaj usamljenosti, izolacije i frustracije. To takođe vodi smanjenju pristupa obrazovanju za gluhu djecu, mnogo višoj stopi nezaposlenosti za gluhe osobe i jača jasnu vezu između siromaštva i gluhoće.
U skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, rani pristup znakovnom jeziku i servisima za znakovni jeziki, uključujući kvalitetno obrazovanje na znakovnom jeziku, od vitalnog je značaja za rast i razvoj gluhih osoba i kritično za postizanje međunarodno dogovoreni razvojni ciljevi.
Pridružite se i vi obilježavanju ove značajne sedimice, materijale za kampanju i više informacija možete naći na sljedećem linku: https://wfdeaf.org/iwdeaf2018/

#IWDeaf2018 #IDSL2018 #SignLanguagesDayAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World