Konkurs za izložbu fotografija „KUTURA I OSOBE SA INVALIDITETOM”

Međunarodni filmski festival „UHVATI FILM – BiHraspisuje Konkurs za prijem radova za izložbu fotografija na temu „KUTURA I OSOBE SA INVALIDITETOM”.

Slika. Konkurs za prijem radova za izložbu fotografija na temu „KUTURA I OSOBE SA INVALIDITETOM”, konkurs je otvoren do 15. septembra 2018.Izložba će biti organizovana u okviru Međunarodnog filmskog festivala „UHVATI FILM – BiH, koji će se održati 12. i 13. oktobra 2018. godine u Muzičkom paviljonu „Staklenacu Banjaluci.

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2018. godine.

Filmski festival i izložba fotografija imaju za cilj podizanje nivoa svijesti javnosti o osobama sa invaliditetom.

Više o konkursu ovdje.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World