Koalicija OOSI Tuzlanskog kantona svečanim prijemom obilježila 3. decembar

Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona zajedno sa vodećom organizacijom kalicije Informativnim centrom za osobe sa invaliditetom "Lotos” Tuzla su povodom 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom upriličili tradicionalni prijem za predstavnike svojih organizacija članica koalicije, institucija vlasti, javnog i kulturnog života, medija, kao i za građane Tuzlanskog kantona.

Slika. Koalicija OOSI Tuzlanskog kantona organizovala prijem povodom Međunarodnog dana osba sa invaliditetom 3. decembra

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar se obilježava širom svijeta, i ima za cilj da se skrene pažnja i mobiliše podrška za dostojanstvo, ostvarivanje prava i dobrobit osoba sa invaliditetom. Kako je rečeno na prijemu, obilježavanjem ovog datuma se teži ka podizanju svijesti o dobrobitima integrisanja osoba sa invaliditetom u sve aspekte političkog, ekonomskog i kulturnog života.

Slika. Koalicija OOSI Tuzlanskog kantona svečanim prijemom obilježila Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar

Prijem povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra Koalicija organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona je organizovala u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World