Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i perspektive

U organizaciji Odbora za inkluzivno obrazovanje Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom Kantona Sarajevo 16. novembra 2022. godine u Sarajevu je održan okrugli sto na temu "Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo, sadašnje stanje i perspektive".

Slika nastala tokom okruglog stola 16. novembra 2022.

Okrugli sto je imao za cilj pružanje dodatnih pojašnjenja osnovnih principa inkluzivne politike u obrazovnom sistemu u Kantonu Sarajevo.

Ovom prilikom analiziralo se postojeće stanje u oblasti obrazovanja i koje bi aktivnosti trebalo poduzimati da se djeci i omladini s invaliditetom obezbijedi kvalitetno inkluzivno obrazovanje.

Okruglom stolu prisustvoli su predstavnici organizacija osoba s invaliditetom, kao i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u Kantonu Sarajevo.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo okrugli sto je organizovao u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti koalicija „Ka razumijevanju pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima" za 2022.

Odbori za inkluzivno obrazovanje su formirani u pet koalicija organizacija osoba s invaliditetom u okviru MyRight programa u BiH, s ciljem zagovaranja za sprovođenje Člana 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Više o #KvalitetnomInkluzivnomObrazovanju na: https://probudise.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World