Inkluzivno obrazovanje - Imperativ za unapređenje ljudskih prava i održivi razvoj

Slika sa zajedanja Konferencije država potpisnica UNCRPD, preuzeta sa https://social.desa.un.org/issues/disability/cosp/16th-session-of-the-conference-of-states-parties-to-the-crpd

U sklobu 16. zasjedanja Konferencije država potpisnica Konvencije o pravima osoba s invaliditetom (COSP16), UNESCO i Inclusion International, zajedno sa stalnim misijama Portugala i Kolumbije pri Ujedinjenim nacijama, suorganizuju prateći događaj pod nazivom "Inkluzivno obrazovanje: imperativ za unapređenje ljudskih prava i održivi razvoj" u sklopu treće tematske oblasti COSP16 „Dosegnuti nedovoljno zastupljene grupe osoba s invaliditetom". Prateći događaj ko-sponzorira The United Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities (UNPRPD).

Događaj će se održati u sjedištu UN-a u New Yorku u utorak, 13. juna 2023. godine u 17.30 CET (11.30 EST), konferencijska sala 11. Događaj će se realizovati na engleskom jeziku, a prenositi će se putem interneta na UN TV na: https://media.un.org/en/webtv. Tumačenje na znakovnom jeziku i titlovi će biti omogućeni na UN TV-u.

Ciljevi:

  • Razgovarati o izazovima sa kojima se još uvijek suočavaju učenici s invaliditetom i dijeliti inovativne i efikasne politike i prakse kako bi se krenulo ka inkluziji u obrazovanju;
  • Podijeliti proživljena iskustva osoba s intelektualnim invaliditetom koje su prošle kroz inkluzivno obrazovanje;
  • Razmjena praksi i strategija kako bi se osiguralo pravično i inkluzivno obrazovanje za svu djecu, posebno onu pod najvećim rizikom od isključenja;
  • Obnoviti napredak i prepreke inkluzivnom obrazovanju u svjetlu nedavnih napora – kao što su Samit o transformaciji obrazovanja i njegov poziv na akciju – i uoči velikih nadolazećih događaja kao što su 30. godišnjica Deklaracije iz Salamanke, Samit SDG-a 2023 i Samit budućnosti.

Ovaj prateći događaj je doprinos Cilju održivog razvoja 4 o „Osiguranju inkluzivnog i pravednog kvalitetnog obrazovanja i mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve" i nastavku rada na Samitu UN o transformaciji obrazovanja, koji je sazvao generalni sekretar UN-a kao odgovor globalnoj krizi u obrazovanju – krizi jednakosti i inkluzije, kvaliteta i relevantnosti. 87% nacionalnih obaveza za transformaciju obrazovanja izraženih tokom Samita prepoznalo je „važnost obezbjeđivanja inkluzivnijih obrazovnih sistema kako bi se zadovoljile potrebe najugroženijih učenika i zajednica". Postoji hitna potreba da se ubrzaju napori i akcije kako bi se osiguralo da osobe sa fizičkim, emocionalnim, razvojnim i intelektualnim invaliditetom ne budu izstavljene.

Uprkos mnogim akcijama koje su poduzete, učenici invaliditetom su među onima koji su u najvećem riziku da budu isključeni iz škole ili ju pohađaju u segregiranim okruženjima. Širom svijeta, zakoni naglašavaju segregaciju u 25% zemalja, djelomičnu segregaciju u 48%, integraciju u 10% i inkluziju u 17%. Takođe, postojanje inkluzivnih politika u nekim zemljama ne garantuje pravilnu i efektivnu implementaciju. Kada su učenici s invaliditetom uključeni u redovne škole, oni najverovatnije ne dobijaju podršku koja im je potrebna da uče i učestvuju na ravnopravnoj osnovi sa svojim vršnjacima bez invaliditeta.

Prateći događaj će se također odraziti na Poziv na akciju „Inkluzivno obrazovanje za osobe s invaliditetom: Poziv na akciju za osiguravanje inkluzivnog i pravednog kvalitetnog obrazovanja" koji su na Samitu o transformaciji obrazovanja objavili International Disability Alliance (IDA), International Disability and Development Consortium (IDDC), Global Action on Disability (GLAD) Network’s Inclusive Education Working Group, i Global Campaign for Education-US (GCE-US).

Više informacija o ovom pratećem događaju možete naći na sljedećem linku: https://www.unprpd.org/inclusiveeducationCOSP16

MyRight je u saradnji sa Federalnim ministarstvom nauke i obrazovanja uz podršku Odbora za zagovaranje inkluzivnog obrazovanja u skladu sa članom 24 Konvencije o pravima osoba s invaliditetom 04. oktobra 2021. godine organizovao konferenciju o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Osvijetlimo OBRAZovanje" na kojoj su donešeni zaključci u kom smijeru treba ići kako bi se približili i ubrzali proces postizanja kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja kao uslova za ispunjenje cilja 4 Programa održivog razvoja (https://bit.ly/43UZO9D).

Više informacija COSP16 možete naći na sljedećem linku:

https://social.desa.un.org/issues/disability/cosp/16th-session-of-the-conference-of-states-parties-to-the-crpd

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World