II Trening na temu javnog zagovaranja za mlade slijepe osobe iz FBiH

U organizaciji Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 20. i 21. oktobra 2018. godine održan je drugi trening „Javnog zagovaranja i vođenja javnih kampanja" za mlade slijepe osobe iz udruženja slijepih sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Slika 1. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo relizovalo drugi završni trening na temu javnog zagovaranja za mlade slijepe osobe iz udruženja slijepih FBiH, 20. i 21. oktobra 2018.

Učešće na treningu uzelo je 15 mladih slijepih osoba iz Sarajevskog, Tuzlanskog, Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona

Ovo je bio drugi završni trening, a učesnici su pored sticanja teoretskog znanja i praktično vježbali uloge zagovarača za prava osoba sa invaliditetom.

Tokom treninga posebna pažnja je posvećena je mogućnosti javnog zagovaranja koristeći kao alat Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Preporuke UN Komiteta za prava osoba sa invaliditetom, koje su dostavljene Bosni i Hercegovini u aprilu 2017. godine.

Slika 2. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo relizovalo drugi završni trening na temu javnog zagovaranja za mlade slijepe osobe iz udruženja slijepih FBiH, 20. i 21. oktobra 2018

Svi učesnici treninga će dobiti certifikate, a od njih se očekuje da stečena znanja prenesu u organizacije slijepih iz kojih su došli, te da se aktivnije uključe u rad njihovih organizacija.

Treneri su bili: Adis Arapović i Fikret Zuko.

Treninzi se realizuju u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija o treninzima i drugim aktivnostima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World