Generalna skupština UN-a usvojila 4. januar kao Svjetski dan Brajevog pisma

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 18. decembra 2018. godine usvojila Rezoluciju World Blind Union potvrdivši 4. januar, dan rodjenja Louis Braille kao Svjetski dan Brajevog pisma.

Slika. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 18. decembra usvojila Rezoluciju World Blind Union potvrdivši 4. januar, dan rodjenja Louis Braille kao Svjetski dan Brajevog pisma.
Svrha obilježavanja Svjetskog dana Brajevog pisma je podizanje svijesti o značaju pretvaranja pisane riječi u taktilnu formu u korist slijepih i slabovidih osoba širom svijeta!
Brajevo pismo je izumio i usavršio Louis Braille (1809.-1852.) i to je jedino pismo za slijepe osobe. Brajevo pismo koriste slijepe osobe u cijelom svijetu, a Evropske akademije nauka i umjetnosti proglasile su Brajevo pismo najvećim tehničkim dostignućem 19. vijeka.
Slijepe osobe, zahvaljujući čitačima ekrana i drugim softverskim dodacima, danas uspješno koriste računare, koji im omogućavaju pristup informacijama, komunikaciju sa svijetom na ravnopravnoj osnovi sa drugima.
Međutim, bez obzira na tehnološki napredak i sve benefite koje je takav napredak donio slijepim osobama, Brajevo pismo ostaje nezamjenjivo u svakodnevnom životu slijepih osoba.
Koristeći Brajevo pismo, slijepe osobe mogu u svojim domovima obilježiti kućanske aparate i tako ih učiniti pristupačnim za korištenje, a obilježavati se mogu i brojne druge stvari, prehrambeni artikli i predmeti u svakodnevnoj upotrebi.
Brajevo pismo nema alternativu ni kada je u pitanju neposredan kontakt sa tekstom, budući da je dokazano da se samo slušanjem ne dobiva potrebni nivo informacija i razumijevanja

Partnerska organizacija Udruženje slijepih Kantona Sarajevo je u okviru četverogodišnjeg projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" pokrenulo aktivnosti koje imaju za cilj promociju Brajevog pisma, naročito među slijepim osobama.

Projekat "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske (SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija o projektima Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World