Forum žena s invaliditetom Tuzlanskog kantona vas poziva na predstavu Tišine

Vodeća organizacija Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona, Informativni centar za osobe s invaliditetom "Lotos" Tuzla Vas poziva na predstavu/forum-teatar: "Tišine" koja će se održati u Narodnom pozorištu Tuzla u ponedjeljak, 22. maja 2023. godine s početkom u 15:00 sati.

Predstavu su pripremile članice Foruma žena s invaliditetom Tuzlanskog kantona koje također imaju uloge u predstavi.

Tema predstave je posvećena nepovoljnom položaju i životnim situacijama koje doživljavaju žene s invaliditetom u 4 scene, kroz prikaz diskriminacije u svakodnevnom životu i nedostatka podrške koja bi ženama i djevojkama s invaliditetom omogućila da imaju kvalitetan i dostojanstven život.

Predstava simboličnog naziva "Tišine” je nastala iz želje žena i djevojaka s invaliditetom da progovore o svojim "tišinama”, o vladajućim stereotipima okruženja, društva i porodice i o doživljenim različitim vrstama nasilja kojem su često izložene, a o čemu se još uvijek nedovoljno govori.

Obzirom da se predstava realizuje u obliku forum-teatra tj. uz aktivno učešće publike u pojedinim dijelovima predstave, u drugom dijelu će građanke i građani iz publike imati priliku da preuzmu uloge i utiču na tok radnje.

Više informacija o predstavi možete naći na sljedećem linku: https://fb.me/e/1b9lOJbBC

Forumi žena s invaliditetom su nastali u 2022. godini u okviru aktivnosti projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna" u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u BiH, u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

Projekat realizuje 5 koalicija organizacija osoba s invaliditetom u BiH, među kojima je i Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona a finansiran je kroz program MyRight od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World