Formiran “Forum žena s invaliditetom KOO KS”

Koordinaciono tjelo Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS) za implementaciju projekta "Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” 01. septembra održali redovni sastanak u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.

Slika nastala tokom satanka koordinacionog tijela KOO KS 1. setenbra u Udruženja slijepih KS Nakon uspješno završenog mentorskog programa u okviru ovog projekta, učesnice su odlučile nastaviti sa ovim projektom i daljim radom na borbi za prava žena sa invaliditetom, te su na ovom sastanku članovi koalicije podržali i formalno donijeli odluku o osnivanju Foruma žena sa invaliditetom koji će djelovati na nivou KOO KS.

Grupna slika ušesnica projekta Za učesnice projekta "Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” 2. septembra 2022. godine organizovan je izlet na Bjelašnicu. Pored dobrog druženja, tokom izleta se razgovaralo o nastavku projekta, te planovima za rad i djelovanje Foruma žena s invaliditetom KOO KS.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna 

#VisibleAndProud 

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilities

#ForumZenasInvaliditetom 

#GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantona

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK #Kolosi Bijeljina

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

Više slika možete naći na našim Facebook stranicama: Vidljiva & Ponosna i MyRight-BiHAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World