Formiran “Forum žena s invaliditetom Koalicije OOSI TK”

Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona 06. septembra 2022. godineu održala sastanak u okviru kojeg je realizovan i sastanak Koordinacionog odbora Koalicije OOSI TK za projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!".

Slika nastala tokom sastanka Koalicije OOSI TK, 06. septembra u IC Lotos TuzlaNa sastanku se rezgovaralo o toku projektnih aktivnosti te je donesena odluka o uspostavljanju Foruma žena sa invaliditetom Koalicije OOSI TK, u okviru kojega će žene i djevojke sa invaliditetom koje su prethodno prošle mentoring program, izabrati svoje rukovodstvo i nastaviti sa radom na podizanju svijesti javnosti o pravima žena sa invaliditetom. 

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna


#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom

#WomenWithDisabilities #ForumŽenasInvaliditetomKoalicijeOOSITK

#GenderEquality #SDG5

#LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#Kolosi Bijeljina

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na našim facebook stranicama: Vidljiva & Ponosna i MyRight-BiHAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World