European Disability Forum otvorio konkurs za prijem fotografija za takmičenje

European Disability Forum sa zadovoljstvom najavljuje foto-takmičenje na temu „Jednakost i inkluzija osoba sa invaliditetom" 2018.

Slika. european disability forum sa zadovoljstvom najavljuje foto-takmičenje na temu „jednakost i inkluzija osoba sa invaliditetomPrema UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, sve osobe sa invaliditetom imaju pravo da žive gdje i s kim žele, idu u redovnu inkluzivnu školu i imaju redovan posao, glasaju na izborima i odlaze u kino ili sportski klub kao bilo ko drugi. Osobe sa invaliditetom ne treba i ne bi smjele biti diskriminisane zbog invaliditeta. Osobe sa invaliditetom trebaju dobiti podršku da učestvuju u svim aspektima života i društva kao i bilo ko drugi. O svemu ovome treba razmišljati, te uključiti u fotografije koje želite prijaviti za takmičenje. Budite slobodni da budete kreativni i jedinstveni. Međutim, ne odustajte od cilja teme.

Fotografije se mogu dostaviti putem e-pošte na adresu: Lucia D'Arino - lucia.darino@edf-feph.org

Fotografije možete poslati do 1. oktobra 2018.

Za detaljnije informacije o učešće u takmičenju možete naći u obrascu Photo Competition Rules, Terms and Conditions koji možete naći nawww.edf-feph.org/newsroom/news/enter-edfs-picture-equality-photo-competition-2018Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World