Edukacija za zdravstvene radnike KB Zenica o ophođenju prema OSI

U sklopu nastavka procesa akreditacije Kantonalne bolnice Zenica 24. aprila 2018. godine MyRight je u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) realizovao edukaciju na temu "Ophođenje zdravstvenih radnika prema osobama sa invaliditetom".

Slika. Edukacija za zdravstvene radnike KB Zenica o ophođenju prema OSI, 24. april 2018.

Edukatori/ce su bili dr. Belma Goralija ispred osoba s fizičkim/tjelesnim invaliditetom, Jasminka Proho, tumač znakovnog jezika ispred osoba koje su gluhe i nagluhe, Željko Bajić, novinar i urednik BH radija ispred osoba koje su slijepe, Vahid Đulović, predsjednik Udruženja za pomoć u duševnoj boli "Fenix" TK ispred osoba s mentalnim/psiho-socijalnim invaliditetom i Gospova Rađen Radić, generalna sekretarka saveza udruženja Menerali RS ispred roditelja djece s različitim invaliditetom.

Edukaciji su prisustvovali zdravsteveni radnici Kantonalne bolnice Zenica i Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona.

Slika 2. Edukacija za zdravstvene radnike KB Zenica o ophođenju prema OSI, 24. april 2018.

Osim predstavnika MyRight, predavanje o temama "Prava pacijenata u praksi" i "Pravo i etika u oblasti zdravstva" održala je Snježana Bodnaruk iz Federalnog ministarstva zdravstva

U okviru MyRight programa jačanja kapaciteta i zagovaranja za prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini razvijena je saradnja sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), koja je doprinijela većoj promociji i implementaciji prava osoba s invaliditetom u zdravstvu. Saradnja je počela 2014. zajedničkim radom u izradi Standarda za timove porodične medicine, nastavljena 2016. izradom i promocijom „Brošure za zdravstvene radnike o ophođenju prema osobama sa invaliditetom" te se nastavlja 2017. i 2018. učešćem u procesu akreditacije Opće bolnice "Prim. dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo za Inkluzivne standarde za osobe s invaliditetom (ISOSI) koji su u sklopu modula "Etička pitanja i prava pacijenata”.

Više o procesu akreditacije zdravstvenih ustanova možete naći na web stranici Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) http://www.akaz.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World