Doprinos Stakeholder grupi osoba sa invaliditetom za HLPF 2019.

Poziv za doprinos za zvanično podnošenje Stakeholder grupe osoba sa invaliditetom Političkom forumu na visokom nivou (HLPF) 2019. godine.

Slika. Poziv za doprinos za zvanično podnošenje Stakeholder grupe osoba sa invaliditetom Političkom forumu na visokom nivou (HLPF) 2019. Svake godine Stakeholder grupa osoba sa invaliditetom podnosi sektorske dokumente Političkom forumu na visokom nivou (HLPF).

Ove godine, sektorski dokumenti Stakeholder grupe osoba sa invaliditetom za HLPF 2019. imaće sveobuhvatnu temu „Osnaživanje osoba sa invaliditetom i osiguravanje njihove inkluzije i jednakosti s drugima".

2019. godini održaće se dva Politička foruma na visokom nivou. Prvi HLPF će trajati osam dana i sazivaće se u julu u okviru ECOSOC-a. Drugi HLPF, je Samit o ciljevima održivog razvoja, trajaće dva dana, a saziva se u septembru na otvaranju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.


Politički forum na visokom nivou u okviru ECOSOC-a

Sastanak Političkog foruma na visokom nivou o održivom razvoju pod pokroviteljstvom Ekonomskog i socijalnog vijeća, održat će se od  09. do 18. jula 2019. godine; uključujući trodnevni ministarski sastanak foruma od 16. do 18. jula 2019. Tema foruma će biti „Osnaživanje ljudi i osiguranje inkluzivnosti i jednakosti".

Tokom prve sedmice foruma, kroz panel diskusije će biti pregledano šest ciljeva. Ovi ciljevi uključuju:

Cilj 4. Osigurati inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i promovirati prilike za cjeloživotno učenje za sve

Cilj 8. Promovisati održiv, inkluzivan i održiv ekonomski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i među zemljama

Cilj 13. Poduzeti hitne mjere za borbu protiv klimatskih promjena i njihovih utjecaja

Cilj 16. Promovisati mirna i inkluzivna društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima

Cilj 17. Ojačati sredstva za implementaciju i revitalizirati globalno partnerstvo za održivi razvoj

Ove tematske recenzije će pružiti najnovije informacije o tome gdje se nalazimo u pogledu napretka u pojedinačnim ciljevima održivog razvoja i pružiti uvid u implementaciju ciljeva održivog razvoja. Tokom ovih tematskih pregleda, grupa osoba sa invaliditetom će imati priliku da interveniše i pruži preporuke državama članicama o tome kako najbolje ostvariti ove ciljeve za osobe sa invaliditetom.

Više informacija i kako doprinijeti podnesku Stakeholder grupa osoba sa invaliditetom možete naći na: 

http://www.internationaldisabilityalliance.org/hlpf2019-bulletin1?fbclid=IwAR3TGWt79TTl4BBKq2JKXa5hcaxFLF79fg7BIY9Z5QEXhA1WRugMkWsglUA#Link4 i na: https://www.youtube.com/watch?v=8ebYqLG14A8&t=60s

 

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World