Danas se obilježva Međunarodni dan osoba s invaliditetom – 3. decembar

Globalna tema za obilježavanje ovog značajnog datuma za osobe s invaliditetom za 2023. godinu je "Ujedinjeni u akciji za spašavanje i postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG) za, sa i od strane osoba s invaliditetom."

Grupna slika nastala na otvaranju Prvog Kongresa osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Ono na šta smo posebno ponosni i za šta vjerujemo da historijski događaj i veliki iskorak za unapređenje prava osoba sa invaliditetom našoj zemlji jeste da smo zajedno sa Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiHCaritasom u BiH uspješno organizovali prvi Kongresa osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Na Kongresu je usvojena zajednička Platformu za djelovanje osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i proizašli su Zaključci koji će služiti kao preporuke i prioriteti za buduće aktivnosti.

Izuzetne nam je važno da su pitanja poštivanja prava žena s invaliditetom, roda, rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad osobama s invaliditetom i inkluzivnog obrazovanja identifikovana kako prioritetna za rad i aktivnosti u budućem radu organizacija osoba sa invaliditetom.

Naše partnerske koalicije i organizacije će ovaj značajan datum obilježiti organizacijom različitih događaja, a informacija o istim možete naći na sljedećim linkovima:

KolosiBijeljina

KoalicijaOOSIRegijeDoboj

KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

 

Više o Međunarodnom danu osoba s invaliditetom možete naći na sljedećim linku: https://bit.ly/47QUoyE

#IDPwD2023 #GlobalGoals #LeaveNoOneBehind #JAKIZAJEDNO #VidljiveiPonosne #ForumiŽenasInvaliditetom #KoalicijeOOSI #MyRightBiHAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World