Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja godišnja je međunarodna kampanja koja počinje danas 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i traje do 10. decembra, Dana ljudskih prava.

Na slici je promotivna slika sa UN Women sa porukom za 16 dana aktivizma

Tokom kampanje pozivaju se vlade, civilno društvo, ženske organizacije, mladi, privatni sektor, mediji i UN da udruže snage u rješavanju globalne pandemije nasilja nad ženama i djevojčicama.

Kampanju, koju vodi civilno društvo, podržavaju i Ujedinjene nacije kroz inicijativu UNiTE čiji je cilj da eliminira sve oblike nasilje prema ženama i djevojkama do 2030.

Ove godine UN obilježava 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama sloganom „Ujedinimo se! Aktivizmom do okončanja nasilja prema ženama i djevojčicama”.

Svjesni činjenice da su osobe sa invaliditetom, naročito žene sa invaliditetom višestruko izložene nasilju, 2019. godine u okviru MyRight programa u BiH provedeno je istraživanje čiji je rezultat sadržan u dokumentu "Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama sa invaliditetom u BiH”. Ovo je prvo istraživanje provedeno u BiH koje predstavlja stanje ovog ozbiljnog problemau BiH i navodi niz preporuka za poboljšanje stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama s invaliditetom.

Krajem septembra 2022. zahvaljujući sredstvima istog donatora završen je dvogodišnji projekat "Invaliditet i seksualno i rodno zasnovano nasilje – izgradnja kapaciteta protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Projekat je doprinio podizanju svijesti osoba s invaliditetom i njihovih organizacija kao i institucija vlasti o postojanju rodno zasnovanog nasilja, oblicima, prevenciji i zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja.

MyRight u saradnji s pet koalicija trenutno implementira projekt "Ovdje sam - vidljiva i ponosna” čiji je cilj doprinijeti većoj implementaciji prava žena s invaliditetom kroz njihovo aktivno učešće u organizacijama osoba s invaliditetom.

Svjesni činjenice da su žene s invaliditetom heterogena grupa koja je pod većim rizikom od svih oblika nasilja, i koja na žalost još uvijek ne dobije dovoljno podrške od društva, MyRight će nastojati i dalje raditi na projektima koji doprinose okončanju rodno zasnovanog nasilja nad ženama s invaliditetom.


Više o Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama i kampanji "16 dana aktivizma protiv nasilja uvjetovanog nasilja” možete naći na:

https://www.unwomen.org/en

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women


Više o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju nad osobama s invaliditetom u BiH:

„Analiza stanja rodno zasnovanog nasilja prema osobama s invaliditetom u Bosni i Hercegovini"

http://www.myright.ba/dokumetarni-film-o-projektu--invaliditet-i-seksualno-i-rodno-zasnovano-nasilje-nad-osi

#IDEVAW22 #16DaysOfActivism #eliminationofviolenceagainstwomen #OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilities #LeaveNoOneBehind

"Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World