Članice Foruma žena s invaliditetom TK uzele učešće na mirnim protestima

U prostorijama vodeće organizacije Koalicije, Informativnom centru za osobe s invaliditetom „Lotos" Tuzla 23. avgusta 2023. godine održan je 7. sastanak Foruma žena Koalicije organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona, u okviru projekta „Ovdje sam – vidljiva i ponosna".

Slika nastala tokom 7. sastanka članica Foruma žena s invaliditetom Tuzlanskog kantona u prostorijama vodeće organizacije Koalicije OOSI TKNa sastanku se razgovaralo o budućoj aktivnosti Foruma koja će biti prilika da se studentima predstavi problematika o položaju i pravima žena s invaliditetom. Podijeljena su i iskustva članica o njihovom prethodnom učešću u različitim aktivnostima u zajednici, aktivnog učešća na radionicama organizacija osoba s invaliditetom i organizacija civilnog društva, zagovaranja za poboljšanje uslova života osoba s invaliditetom u lokalnim zajednicama, sportskim događajima i generalno većoj vidljivosti članica Foruma u društvu.

Nakon sastanka, članice Foruma su se pridružile organizovanom mirnom uličnom protestu aktivistica i aktivista s invaliditetom u Tuzli povodom slučaja nasilja nad štićenikom u Zavodu u Pazariću. Članice Foruma su dale izuzetan doprinos događaju izražavanjem ličnih poruka nezadovoljstva, kao i davanjem izjava putem medija.

Forumi žena s invaliditetom su formirani u 2022. godini u okviru projekta „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” u pet koalicija koje djeluju u okviru MyRight programa u BiH, u cilju povećanja broj žena i djevojaka s invaliditetom koje će se aktivno uključiti u rad organizacija osoba s invaliditetom i zagovarati rješavanje pitanja koja se tiču diskriminacije nad ženama s invaliditetom.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku:

http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#ZaSnažnijiGlasŽena #OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud

#ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilitie #ForumiŽenasInvaliditetom

#Ariticle6UNCRPD #GenderEquality#SDG5

#LeaveNoOneBehind#BiH

#MyRight

#KolosiBijeljina

#KoalicijaOOSIRegijeDoboj

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona

#KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantonaSarajevo

Više slika možete naći na facebook stranici: Vidljiva & Ponosna

„Izrazi koji su radi preglednosti navedeni u jednom gramatičkom rodu u objavama na web stranici myright.ba se bez diskriminacije odnose i na muškarce i na žene."


Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World