Član 24: Škola i sve vezano za školu – pravo svakog djeteta s invaliditetom

Slika djevojčice Dunje koja ima DS koja je bila dio kampanje PonosniNaSebe, povodom teksta ''''Član 24: Škola i sve vezano za školu – pravo svakog djeteta s invaliditetom'''', 10. mart 2017.„Roditelji su me nosili u školu preko stepenica na ulazu, ali na fakultet nisam mogla jer nisu mogli čitav dan biti uz mene", kaže jedna korisnica kolica.
„Da nije bilo moje mame, da mi čita literaturu da bih učila, ne bih uspjela", čućete od žene koja ne vidi, nakon sticanja fakultetske diplome.
„Ne može da polaže ispit jer nema tumača znakovnog jezika", glasio je naslov u novinama koji se provlačio nekoliko godina.
I mogli bismo tako u nedogled, ali suština prava na inkluzivno obrazovanje stane u nekoliko redaka člana 24. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010. godine, a izgleda mnogo drugačije od prethodnih izjava.
Inkluzivno obrazovanje nije teret i obaveza, ni osobe s invaliditetom, niti njenog najbližeg okruženja, već pravo na čije smo se poštovanje obavezali da stvorimo društvo jednakih mogućnosti za sve. U razumijevanju prava na inkluzivno obrazovanje, treba poći od neoborivog prava osoba s invaliditetom i obaveze društva da ove osobe posmatra kroz prizmu ljudskih prava i nosilaca prava, a ne primatelja, kako socijalne pomoći, tako i pogrešnih modela koji se posmatraju kao inkluzivni, a po svojoj prirodi to nisu.
Inkluzivno obrazovanje obuhvata sve nastavne sadržaje, poput literature u prilagođenom formatu, različitih tehnika i tehnologija, sistenciju u nastavi, nastavni kadar obučen i edukovan da radi u smjeru podsticanja mogućnosti i ostvarivanja najboljih rezultata svakog djeteta s invaliditetom. Pristupačnom, prihvatljivom, dostupnom i prilagodljivom inkluzivnom obrazovanju težimo.
Veoma bitno, inkluzivno obrazovanje stvara i njeguje lične izbore, podstiče na rast i usavršavanje i temelj je artikulisanja sopstvenih želja i zagovaranje prava osoba s invaliditetom.
„Invaliditet nije prepreka da budem ono što želim" ili „Imam sve potrebno za učenje i mogu da ispunjavam sve zadate obaveze bez dodatnih prepreka", rečenice su koje želimo čuti, jer one znače puno ispunjenje prava svake osobe s invaliditetom na obrazovanje, kao procesa koji stvara samostalnu, sposobnu, uspješnu i potpuno ostvarenu ličnost.
U narednom periodu donosimo vam serijal tekstova na temu pojedinačnih aspekata inkluzivnog obrazovanja, u skladu sa komentarom člana 24. koji je izdao Komitet Ujedinjenih naroda za prava osoba s invaliditetom, kao suštinski bitnu i rukovodeću preporuku za sve zainteresovane strane u procesu ostvarivanja prava na obrazovanje.
Kompletan komentar člana 24. na BHS jeziku možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/prava-osoba-s-invaliditetom

Kampanju #PonosniNaSebe provodi organizacija MyRight u saradnji sa pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Ana Kotur za MyRightAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World