Četvrti sastanak mentorice sa ženama i djevojkama s invaliditetom u KOO KS

U okviru aktivnosti mentorskog programa projekta osnaživanja žena „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!", mentorica Ira Adilagić je održala četvrti sastanak sa ženama i djevojkama s invaliditetom u Koordinacionom odboru udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, (KOO KS), 12. aprila 2022. godine.

Slika nastala tokom sastanka u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo

Tema sastanka/radionice bila je posvećena grupnom radu, grupe su formirane prema postavljenim individualnim ciljevima svake učesnice.

Sastanak je realizovan u prostorijama vodeće organizacije KOO KS, Udruženju slijepih Kantona Sarajevo.

Projekat „Ovdje sam - vidljiva i ponosna!” je finansiran kroz program MyRight-a od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju Sida koju predstavlja Embassy of Sweden in Sarajevo.

Više informacija o projektu možete naći na sljedećem linku: http://myright.ba/ovdje-sam-vidljiva-i-ponosna

#OvdjeSam #VidljivaiPonosna #VisibleAndProud #ŽenesInvaliditetom #WomenWithDisabilities #MentoringProgram

#GenderEquality #SDG5 #LeaveNoOneBehind #BiH

#MyRightBiH #KoordinacioniOdborUdruženjaOsobaSaInvaliditetomKantona

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomHNK #Kolosi Bijeljina

#KoalicijaOrganizacijaOsobaSaInvaliditetomTuzlanskogKantona #KoalicijaOOSIRegijeDoboj

 

Više slika možete naći na našim Facebook stranicama: Vidljiva &Ponosna i MyRight-BiH

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World