Aktivnosti Koordinacionoh odbora maladih osoba s invaliditetom KS

Aktiv/Koordinacioni odbor mladih osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo održava redovne sastanke svojih čalanova i članica. Nakon online sastanka održanog u januaru, 18. februara je održan sastanak u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kojem je takođe određen broj članova/ica uzelo učešće online.

Slika. Aktiv/Koordinacini odbor mladih osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo održava redovne sastanke svojih čalanova i članica. Nakon online satanka održanog u januaru, 18. februara je održan sastanak u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kojem je tađođe određen broj članova/ica uzelo učešće online. Na slici su dvije djevojke i jedan mladić u Udruženju slijepih KS, tokom satanka održanog 18. februaraNakon rezimiranja aktivnosti u periodu između dva sastanka, dogovorene su aktivnosti koje će biti organizovane do kraja februara i u mjesecu martu 2021. godine.

Jedna od aktivnosti koja je organizovana je sastanak sa predstavnicama JU Porodičnog savjetovališta, koji je realizovan 25. februara, na kojem razgovaralo o budućoj saradnji.

Aktiv/Koordinacioni odbor mladih osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo realizuje aktivnosti u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti koji implementitra Koordinacini odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, zajedno sa još četiri koalicije iz regija Doboj i Bijeljina, te Tuzlanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World