Aktiv MOSI TK u studijskoj posjeti Koaliciji OOSI HNK

Aktiv mladih osoba sa invaliditetom zajedno sa drugim predstavnicima Koalicije organizacija osoba s invaliditetom TK realizovali studijsku posjetu Aktivu/Vijeću mladih osoba sa invaliditetomKoalicije organizacija osoba sa invaliditetom HNK/Ž "Zajedno smo jači” 11. i 12. novembra 2021. godine.

Na slici su predstavnici dvije koalicije tokom posjete Udruženju Ružičnjak i njenom socijalnom preduzeću Radin

U okviru posjete učesnici su se sastali sa članovima Udruženja mladih "Ruzičnjak - Los Rosales" i sa predstavnicima organizacije Udruga „Vedri osmijeh".

Učesnici studijske posjete su imali priliku da posjete "Lonato”, prvi restoran u BiH u kome su zaposlene osobe sa invaliditetom, što je pozitivan primjer da uz malo podrške osobe invaliditetom mogu da ostvare svoje potencijale, budu radno angažovani i daju svoj doprinos zajednici. Razmijenjena su iskustva o važnosti stalnog učenja i rada na informisanju o svojim pravima, kao i zajedničkog zagovaranja i djelovanja mladih osoba s invaliditetom.

Učesnicima su predstavljeni rad i postignuća Centra „Los Rosales" u okviru kojeg radi besplatan vrtić za djecu sa i bez invaliditeta, što je važan segment u smanjenju diskriminacije u društvu.

Studijska posjeta je uspješno prošla u divnoj atmosferi i raspoloženju, a mlade osobe s invaliditetom, članovi aktiva mladih koalicija će nastaviti i ubuduće zajedno raditi na pitanjima omogućavanja jednakih uslova za život osoba s invaliditetom ravnopravno s drugima i ostvarenju njihovog dostojanstva i uključenosti u društvo.

Studijska posjeta je realizovana u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World