Angažovanje mladih osoba sa invaliditetom u udruženjima članicama KOO KS

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je 20. decembra 2018. godine u prostorijama Udruženja slijepih Kantona Sarajevo organizovao okrugli sto na temu "Značaj agažovanja mladih osoba sa invaliditetom u udruženjima članicama KOO KS”.

Slika 1. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 20. decembra organizovao okrugli sto na temu angažovanja mladih osoba sa invaliditetom unutar udruženja koji čine KOO KS

Moderator iuvodničar na okruglomstolu je bio Fikret Zuko.

U uvodnom izlaganju detaljno je predstavljen značaj i uloga udruženja osoba sa invaliditetom, njihov rad i djelovanje, ustavno uređenje BiH, važnosti zagovaranja za prava osoba sa invaliditetom, te međunarodni i domaći dokumenti koji se odnose na ljudska prava osoba sa invaliditetom. 

Fokus okruglog stola bio je na mladimosobama sa invaliditetom i značaju njihovog uključivanja u radudruženja, te uključivanja u zagovaračke aktivnosti.

Slika 2. Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo 20. decembra organizovao okrugli sto na temu angažovanja mladih osoba sa invaliditetom unutar udruženja koji čine KOO KS

Tokom diskusije učesnici su iznijeli svoja iskustva i prepreke koje im otežavaju veći društveni angažman. Svi prisutni su podržali opredjeljenje da se poveća aktivizam mladih osoba sa invaliditetom, a mlade osobe sa sa invaliditetom koje su uzele učeće na okruglom stolu iznosili su i konkretne prijedloge koji bi mogli povećati njihov angažman u udruženjima.

Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo je organizovao ovaj okrugli sto sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti 2018.-2021.Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World