Zakon o pristupačnosti usvojen od strane Evropskog parlamenta

Prenosimo tekst objavljen na stranici Evropskog foruma osoba s invaliditetom – EDF koji je predvodio kampanju za usvajanje Zakona o pristupačnosti.

"EVROPSKOI ZAKON O PRISTUPAČNOSTI: VELIKI KORAK NAPRIJED NA DUGOM PUTOVANJU

13. mart 2019.

Usvajanje Zakona od strane Evropskog parlamenta je pozitivno - pozivamo na bolje i efektivno zakonodavstvo.

Evropski zakon o pristupačnosti je značajan sporazum. Međutim, iako će se osigurati da su mnogi proizvodi i usluge pristupačniji osobama s invaliditetom, to neće učiniti EU (institucije i jedinstveno tržište) potpuno pristupačnim. On još uvijek isključuje mnoga bitna područja kao što su transport, izgrađenu okolinu i kućanske aparate. Nova Direktiva o pristupačnosti je važan korak, ali rad EU je daleko od završetka: potrebno nam je zakonodavstvo koje osigurava jednak pristup u svim oblastima života."


Poboljšanje pristupačnosti u nekim oblastima života

Direktiva će poboljšati pristupačnost skupa proizvoda i usluga za osobe s invaliditetom, kao što su računari, pametni telefoni, tableti, televizori, ATM bankomati i usluge, terminali za plaćanje, e-knjige i e-čitači, e-komercijalne web stranice i mobilne aplikacije i mašine za izdavanje karata. Takođe će osigurati da nacionalna tijela za nadzor nad tržištem imaju nadležnost da privatne subjekte smatraju odgovornim.

Evropski zakon o pristupačnosti ispunio je i dva važna zahtjeva pokreta osoba sa invaliditetom: elektronske telekomunikacije i broj za hitne slučajeve 112će postati dostupan svima širom EU. Zakon će takođe propisati procedure javne nabavke za pristupačne proizvode i usluge, tako da javni organi više ne koriste novac poreskih obveznika zanabavku proizvoda, usluga objekata koji su diskriminatorni za osobe s invaliditetom.


Izgrađena okolina i transport - nedostatak u Zakonu

Međutim, Zakon još uvijek ne zadovoljava naše ključne zahtjeve. Pogrešno je reći da će Zakon obezbijediti potpunu dostupnost zgrada i prevoznih sredstava, koji su bili u središtu naše kampanje. To znači da će se milioni ljudi koji žive u EU i dalje suočavati sa svakodnevnom borbom da izađu iz svojih domova. Zakon ne obuhvata kućanske aparate (kao što su mašine za pranje veša ili mikrovalne rerne). To znači da će se milioni osoba s invaliditetom i dalje suočavati sa svakodnevnim teškoćama da koriste ove uređaje i žive u svojim domovima.

Na kraju, žalimo što su mikropreduzeća koja pružaju usluge, oslobođena ispunjavanja zahtjeva iz Zakona. Ovo izuzeće će značajno smanjiti uticaj Zakona.


Naša kampanja se nastavlja

Evropski forum osoba s invaliditetom – EDF zahvaljuje svojim članovima i saveznicima na njihovoj predanosti da ovaj Zakon postane stvarnost, umjesto da ga se ignorira i odbaci, kao što se to događalo i drugim inicijativama za jednakost.

Yannis Vardakastanis, predsjednik Evropskog foruma osoba s invaliditetom – EDF, je izjavio:

"Sramotno je kako su države članice uspjele da smanje opseg Zakona. Vlade to sada moraju nadoknaditi i biti veoma ambiciozne kada uključuju Zakon u nacionalna zakonodavstva."

Nakon današnjeg usvajanja, ostaju još dva koraka: Vijeće EU mora formalno usvojiti Zakoni isti mora biti objavljen u Službenom listu EU. Države članice će tada imati 3 godine da harmonizuje svoje zakone sa Direktivom (uključe Direktivu u nacionalno zakonodavstvo). Nastavićemo borbu kako bismo osigurali da EU postane svjetski primjer pune pristupačnosti za osobe s invaliditetom."

Više na web stranici European Disability Forum na sljedećem linku: 

http://edf-feph.org/newsroom/news/european-accessibility-act-big-step-forward-long-journeyAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World