Zagovaračke aktivnosti Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom TK

Predstavnici Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 15. juna 2020. godine, u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla održali su sastanak sa predstavnicima Vijeća roditelja, te direktoricom i uposlenicima Zavoda.

Slika 1. Predstavnici Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 15. juna 2020. godine, u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla održali su sastanak sa predstavnicima Vijeća roditelja, te direktoricom i uposlenicima Zavoda

Sastanak je održan u cilju zajedničkog zagovaranja za kvalitetno obrazovanje, te primjenu Člana 24 Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom UN.

Na sastanku je dogovoreno je da se iniciraju sastanci sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona s ciljem osiguravanja prava za djecu i mlade sa invaliditetom koja su im Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom garantovana.

Također, razgovarano je o različitim vidovima podrške za uključivanje djece i mladih sa invaliditetom u programske aktivnosti Koalicije.

Slika 2. Predstavnici Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Tuzlanskog kantona 15. juna 2020. godine, u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla održali su sastanak sa predstavnicima Vijeća roditelja, te direktoricom i uposlenicima Zavoda

Zaključeno je da će se saradnja roditelja, predstavnika Zavoda i Koalicije nastaviti s ciljem zajedničkog djelovanja na iniciranju promjena odnosa zajednice prema pravima i mogućnostima osoba sa invaliditetom i potrebi osiguravanja neophodnih vidova podrške za njihov samostalni život i uključenost u društvo.

Sastanak je realizovan u okviru MyRight programa zajedničkih aktivnosti.

Više slika na našoj facebook stranici MyRight-BiH.

Informacije o aktivnostima koje realizuje Koalicija organizacija osoba s invaliditetom Tuzlanskog kantona možete naći na facebook stranici vodeće organizacije IC Lotos na slijedećem linku: https://www.facebook.com/iclotos/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World