Usvojen Akcioni plan za unapređenje prava i položaja OSI u KS 2018.-2021.

Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 31. maja 2018. godine usvojen je Akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021.

Slika. Na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, održanoj 31. maja 2018. godine usvojen je Akcioni plan za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021.Zahvaljujući velikom radu Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, čiji su predstavnici u proteklom periodu zagovarali za izradu samog Akcionog plana te kao članovi Interresorne grupe na sastanku 20. aprila 2018. godine utvrdili finalni tekst lokalnog Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo 2018.-2021, koja je isti uputila Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje.

Interresornu grupu imenovala je Vlada Kantona Sarajevo, a u njenom sastavu su predstavnici kantonalnih ministarstva i predstavnici Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.
Zadatak Interresorne grupe je bio da pripremi usaglašen tekst Akcionog plana i dostavi ga Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje, a potom da prati njegovu implementaciju i izvještava Vladu Kantona Sarajevo o postignutim rezultatima (http://myright.ba/usaglasen-finalni-tekst-akcionog-plana-za-kanton-sarajevo).

Više informacija možete naći na facebook stranici Koordinacioni odbor udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo, i na web stranici Vlade Kantona Sarajevo na sljedećem linku: http://vlada.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/vlada-ks-usvojila-izvjestaje-o-radu-14-javnihAustrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World