Udruženje slijepih KS u radnoj posjeti partnerskoj organizaciji SRF

Predstavnici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo 21. maja 2018. godine otputovali su u radnu posjetu partnerskoj organizaciji Savezu slijepih Švedske (SRF).

Slika. Udruženja slijepih KS u radnoj posjeti partnerskoj organizaciji SRF u Švedskoj, 23. maj 2018.

Tokom proteklih nekoliko dana, projektni tim Udruženja slijepih Kantona Sarajevo koji čine Fikret Zuko, Safeta Baković i Amna Alispahić održao je više sastanaka sa predstavnicima SRF-a na kojima je razgovarano o saradnji Udruženja slijepih iz Švedske sa Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo, te o položaju slijepih u našim državama. Cilj ovih sastanaka je dobijanje što više informacija o iskustvima SRF-a u motivisanju slijepih osoba za veći angažman u udruženjima, o načinima zagovaranja za prava slijepih, te o obezbjeđivanju sredstava za rad i funkcionisanje udruženja slijepih u Švedskoj.

Tokom ove posjete planiran je i sastanak sa predstavnicima MyRight u Švedskoj, na kojem će se razgovarati o implementaciji projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti" za period 2018.-2021. Ovaj projekat će implementirati Udruženje slijepih Kantona Sarajevo u partnerstvu sa Savezom slijepih Švedske (SRF), a finansirat će ga MyRight, u okviru kojeg je i relizovana ova radna posjeta.

Više informacija o novom projektu Udruženja slijepih Kantona Sarajevo možete naći na web stranici: http://www.slijepi-sa.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World