Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje edukaciju za korištenje Iphona

Na inicijativu članova udruženja slijepi sa područja Federacije BiH, Udruženje slijepih Kantona Sarajevo pokrenulo je online edukaciju za korištenje Iphona. Edukacija se realizuje putem Skype, a uključeno je 9 slijepih osoba.

Slika. Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje edukaciju za korištenje Iphona. Na slici je Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo tokom online sastanka prilikom kojeg koristi laptop i Brajevu mašinu.Na ovoj online edukaciji razgovara se o mogućnostima koje slijepim osobama pruža Iphone, a instruktor i moderator ove edukacije je Gradimir Kragić iz Opštinske organizacije slijepih i slabovidih Teslić.

Zbog novonastale situacije, prouzrokovane pandemijom Covid 19, sve planirane aktivnosti za ovu godinu pokušavaju se prilagoditi ovoj situaciji.

S obzirom na propisane preventivne mjere, a prije svega fizičku distancu, značajnu ulogu bi trebalo imati korištenje savremenih načina komunikacije.

Iz tih razloga Udruženje je pristupilo organizovanju online edukacije slijepih osoba. Već ranije počela je individualna online edukacija za korištenje račinara u koju je uključeno 8 slijepih osoba.

Edukacije se provode u okviru projekta "Unapređenje dugoročne održivosti Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i drugih organizacija slijepih u Federaciji BiH kroz edukaciju, zagovaranje i podizanje svijesti", koji Udruženje slijepih Kantona Sarajevo realizuje u periodu 2018.-2021. u saradnji sa partnerskom organizacijom Savezom slijepih Švedske(SRF), finansiranom od strane MyRight.

Više informacija možete naći na facebook stranici Udruženja slijepih Kantona Sarajevo i na web stranici na slijedećem linku: http://www.slijepi-sa.org.ba/Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World