Udruženje Oaza potpisalo protokole o produženju saradnji sa dva sportska kluba

Udruženje Oaza je početkom mjeseca jula 2018. godine potpisalo protokole o produženju saradnje sa boćarskim klubom "BOSNA" i stonoteniskim klubom „ALADŽA-A".

Slika 1. Udruženje Oaza potpisan protokol o saradnji sa stonoteniskim klubom ALADŽA-A, 09. juli 2018.     Slika 2. Udruženje Oaza potpisan protokol o saradnji sa boćarskim klubom BOSNA, 05. juli 2018.

Partnerstvo sa sportskim klubovima ima veliki značaj za članove Udruženja Oaza, koji zahvaljujući razvoju ovakve saradnje bivaju na različite načine uključeni u sportske aktivnosti, koje vode većoj afirmaciji i ravnopravnosti osoba sa intelektualnim teškoćama.

Saradnja sa sportskim klubovima i razvoj partnerskih odnosa je jedan od ciljeva projekta "Moje pravo na sport", koji Udruženje Oaza implementira u saradnji sa partnerskom organizacijom FIFH Malmö iz Švedske, finansiranom od strane MyRight.

Kroz projekat „Moje pravo na sport" Udruženje Oaza realizuje sporteke aktivnosti, promoviše mogućnosti i sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama, te nastoji promijeniti svijest ljudi, kako bi se stvorio ravnopravan status osoba sa intelektualnim teškoćama u društvu, odnosno zadovoljavanje prava zagarantovanih UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Više informacija o projektu „Moje pravo na sport" možete naći na web stranici Udruženja Oazahttp://udruzenjeoaza.ba/bs/

 Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World