Udruženje mladih Ružičnjaka učestvovalo na Međunarodnom festivalu hrane

Partnerska organizacija Udruženje mladih Ružičnjaka „Los Rosalesa" iz Mostara uzela je učešće na Međunarodnom festivalu hrane "KONJIC FOOD-FEST” koji se održao 03. i 04. oktobra 2018. godine u Konjicu.

Slika 1. Udruženje mladih Ručnjaka „Los Rosalesa

Cilj festivala je bio afirmacija proizvodnje i prerade hrane, te prilika da se prezentiraju razna slana i slatka tradicionalna jela.

Jela koja su bila prezentirana na "KONJIC FOOD-FEST” od strane Udruženje mladih Ružičnjaka „Los Rosalesa" nastali su kroz radionicu kuhanja koju udruženje redovno realizuje za svoje članove, te ih na taj način priprema za samostalan život.

Slika 2. Partnerska organizacija Udruženje mladih Ručnjaka „Los Rosalesa

Radionice kuhanja Udruženje mladih Ružičnjaka „Los Rosalesa" realizuje kroz projekat pod nazivom ''Vjerujte mi, ja sam kuham – spreman/na sam za samostalan život'', koji provodi u partnerstvu sa švedskom organizacijom Grunden, finansiranom od strane MyRight.

 



Austrian Development Cooperation i Light for the World su finansirali izradu ove web stranice With funding from Austrian Development Cooperation Light for the World